Hoppa till innehållet

Takvård

Takvård

Ditt tak är förmodligen den mest slitstarka delen av ditt hus. Det ska stå emot både kyla, vind, sol, regn och snö samtidigt som det kommer att utsättas för mekanisk påverkan. Genom att vårda och se om ditt tak kan du se till att det fyller sin funktion och är snyggt i många år framöver. Se på ditt tak, för det gör andra.

Alla typer av tak har sina svaga punkter, så även plåttak. Genom att kontrollera och underhålla ditt tak regelbundet kan du förlänga dess livslängd avsevärt. Gör det till en rutin att inspektera ditt tak en gång per år, förslagsvis på våren. Det mesta kan åtgärdas men när du till sist närmar dig ett takbyte är det bättre att byta i tid i stället för att vänta för länge. Väntar du för länge kan det om du har otur bli stora skador på underliggande konstruktion.

Checklista årlig kontroll

För att du på ett effektivt och kontinuerligt sätt ska kunna bedriva underhåll av ditt tak krävs det att du genomför en besiktning av taket en gång per år. På detta sätt kan du bilda dig en klar uppfattning om takets kondition. Med denna information kan du vidta de nödvändiga åtgärderna som krävs för att ditt tak ska hålla länge. Upprätta ett besiktningsprotokoll där du för in takets status, åtgärder som bör vidtas samt vilka som vidtagits.

Rengöring

Allt som oftast räcker regnet till för att hålla ditt plåttak rent. Dock kan det uppkomma avlagringar av smuts som regnet helt enkelt inte klarar av att skölja bort. Detta kan man oftast enkelt tvätta bort med hjälp av en mjuk borste och vatten men i vissa fall kan det behövas tvättmedelslösning för att få plåttaket rent.

Bättringsmålning

Om taket har fått repskador av mindre omfattning kan detta repareras genom att man bättringsmålar det. Detta innebär att man med en fin pensel målar på just det område som skadats. Viktigt att ha i beaktande är att färgen kommer att åldras annorlunda än intilliggande ytor vilket gör det extra viktigt att bara måla just det område som skadats.

Behandling av korrosion

En skada på plåten kan snabbt leda till ett korrosionsangrepp. Det är därför viktigt att ta hand om detta så snabbt som möjligt.

1. Skrapa, slipa eller sandblästra bort allt löst organiskt material.
2. Ta bort all rost genom sandblästring eller slipning av det skadade området.
3. Rengör området med ett alkaliskt avfettningsmedel, skölj ytan noggrant och låt den bli helt torr.
4. Måla hela området med zinkrik grundfärg.
5. Måla hela området med en täckfärg, företrädesvis i en liknande kulör som taket har. Kami tillhandahåller bättringsfärg i alla sina kulörer.

Behandling av kantkorrosion

KAMI:s TerraPLEGEL och PlusPLEGEL har ett skydd mot kantkorrision eftersom båda produkterna är elektrostatmålade efter bearbetning. Vid takläggningen kan det vara så att man är tvungen att klippa plåtarna av olika anledningar. Det är då viktigt att man bättringsmålar klippkanterna direkt för att försäkra sig om ett fullgott skydd. Om kantkorrosion har uppkommit behandlas berört område enligt avsnittet ovan, "behandling av korrosion". När du målar se till att färgen omsluter kanterna helt.

Ommålning

Ommålning av utvändig plåt skall alltid utföras fackmannamässigt med väl beprövade färgsystem. Leverantörerna av målningssystemen på marknaden har sina egna instruktioner för hur ommålningen skall ske med just deras färgsystem. Om arbetet utförs av en erfaren målningsentreprenör har denna alla de nödvändiga kunskaperna för att utföra hela arbetet från besiktning till färdigmålat tak. Använd länken och ladda ner våra rekommendationer för besiktning och underhåll.

 

För mer information, ladda ner vår PDF: Besiktning och underhåll

Registrera dig

Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter enligt vår integritetspolicy till dess att du säger upp prenumerationen.
By Formsmedjan. Powered by Yago