Hoppa till innehållet
KAMI story

KAMI Tak Story

Luleå Tekniska Högskola, 1976; Professor Krister Källström, docent Bo Ekmark och civilingenjör Per-Olov Nilsson arbetar på institutionen för Material- och Bearbetningsteknik. Med fokus på pressformning av plåt drömmer de om att föra utvecklingen framåt. Turerna är många; de provar sig fram, sliter sig i håret och ler för varje framsteg de gör och till slut finner de en teknik för kostnadseffektiv tillverkning av pressverktyg. De förstår att de är något riktigt bra på spåren och väljer att satsa.

De bestämmer sig för att starta ett företag och under uppstarten hittar de ett konkursbo i Kalix, Hema industrier. De får möjlighet att köpa innandömet, det vill säga maskiner och produkter, och gör det. Bland produkterna finns bland annat den tippbara snösläden Hema-tippen. Per-Olov säger upp sig från Luleå Tekniska Högskola (LTH) och bildar samt går in som VD för Kalix Mekaniska Industrier, förkortat KAMI, medan Krister och Bo arbetar kvar på LTH för att kunna föra utvecklingen vidare. KAMI hyr in sig i lokaler i Kalix och verksamheten tar vid.

Till herrarnas fördel är vintern -76 snörik och KAMI får en flygande start. Hema-tipparna går åt som smör i solsken och de lyckas gå runt med svarta siffror redan sitt första år. 1977 bestämmer de sig för att återgå till sin grundidé och satsar därför vidare på presstekniken. På LTH har de sedan tidigare skapat verktyg för att göra fasadkassetter i plåt och tar upp det igen.

I slutet av -77 inser KAMI att marknaden för fasadkassetterna är begränsad och att det går mer plåt till tak än fasad. Istället försöker de hitta en smart taklösning och utvecklingen vid LTH tar fart. De lyckas utveckla presstekniken till sträckpressteknik och genom det skapar de tegelliknande plåt i långa längder. Sträckpresstekniken ger dessutom produkten en mycket hög hållfasthet. Parallellt sker en liknande utveckling i Nya Zeeland, men de arbetar med korta plåtar. KAMI förstår än en gång att de är något riktigt bra på spåren; de namnger den tegelliknande plåten PLEGEL och söker patent i strategiskt utvalda länder.

1978 drar produktionen igång. KAMI bestämmer sig för att köra på själva, men det dröjer inte länge innan de blir uppvaktade. Mataki som förstått värdet i PLEGEL hör av sig och vill marknadsföra och sälja produkten i Sverige. De gör ett riktigt bra arbete; KAMI får stort utrymme i såväl nationell som internationell media. PLEGEL blir en sensation på marknaden.

Kort därpå får KAMI uppvaktning av det japanska företaget Sumotomi som uppmärksammat dem i media. De konstaterar att KAMI betyder gud på japanska och erbjuder sig att bli licensagent. De skakar hand och Sumotomi får ensamrätt som licensagent på alla utomeuropeiska marknader. Första licenstagare blir det japanska företaget Kawasaki Steel, till dem levererar KAMI maskiner, verktyg och kunnande för att de ska kunna producera PLEGEL. Därefter förmedlar Sumotomi licenser till företag i Australien, Malaysia, Sydafrika, Venezuela och USA. KAMI går som ett tåg, men nöjer sig inte där.

Efter flera år av ihärdigt arbete och flertalet provförsök lyckas KAMI ta PLEGEL till ännu högre höjder. 1984 kommer vidareutvecklingen TerraPLEGEL som tar marknaden med storm. TerraPLEGEL har till skillnad från sin föregångare en sandbelagd yta för att efterlikna betongtegelytan än mer. TerraPLEGEL beläggs även efter profilering och pressning vilket ger täckta klippkanter och en mycket tålig beläggning. Sedan dess är TerraPLEGEL KAMI:s mest populära tak och ligger idag på allt från svenska villor till lyxhotell och residens världen över.

1992 introduceras KAMI PlusPLEGEL på marknaden. Den är liksom TerraPLEGEL belagd efter profilering och pressning men har ingen sandbeläggning. Samma fördelar med täckta klippkanter och en mycket tålig beläggning men med en blankare, något strukturerad, yta.

Produktutvecklingen i nära samarbete med underleverantörer fortsätter. Färgsystem förbättras och produkterna får ännu bättre beläggningar med ökad beständighet och bättre reptålighet.

Under 2000-talet ägs KAMI AB av Lafarge, senare Monier. Perioden präglas av hög exportinriktning med leveranser till bl.a. Ryssland, Kuba, Nigeria, Japan och UK. Närvaron är hög i stora delar av världen och produkterna är eftertraktade.

Beläggningstekniken utvecklas vidare mot bättre kontroll av skikttjocklek samt mindre miljöpåverkan. Elektrostatisk målningsteknik ersätter konventionell teknik med förbättrat kantomslag och minskad miljöpåverkan som följd. Separat beläggningslinje för tillbehör installeras och förbättrar produktkvaliteten ytterligare.

2008 kommer finanskrisen och 2009 säljs KAMI till EcoVenture AB. Nu är KAMI AB återigen i privat ägo. Exportinriktningen minskar och fokus läggs åter på hemmamarknaden och de Nordiska länderna. Egna säljare anställs och en stor del av organisationen förnyas. Underskott vänds till överskott, marknadsandelarna ökar åter i Norden och investering i produktionslinje för trapetsprofilering genomförs. Detta är fortsatt läget i dag och KAMI ser en ljus tid framför sig.

Fortsatt utveckling genom ett kontinuerligt förbättringsarbete och ett flertal investeringar i både ny produktionsutrustning och effektivisering av befintlig.

Än idag är KAMI ensam i världen om att producera sandbelagd plåt i längder upp till 6,5 meter. Produkterna har samma utseende och form i dag som under 80-talet, men har under åren genomgått ett flertal utvecklingssteg som tillsammans med sträckpressningstekniken ger produkten dess utmärkta hållfasthet och beständighet. Med kontinuitet som ledord tycker vi att tak ska hålla länge och att man ska kunna komplettera sitt befintliga tak vid behov. Det kan du göra med våra tegelprofilerade plåttak som funnits på marknaden under flera decennier.


Historiska anekdoter

1984
TerraPLEGEL introduceras på marknaden.

Sent 80-tal
KAMI inleder ett samarbete med en spansk producent av mobile homes och levererar TerraPLEGEL till dem. De mobila hemmen kom sedan att säljas över hela Europa.

1992
Produktsortimentet utökas med PlusPLEGEL som vidareutvecklats från TerraPLEGEL.

1994-95
Den ryska regeringen bygger bostadsområden för sina anställda. Villorna ska prydas med marknadens bästa tak och KAMI får uppdraget att leverera och installera TerraPLEGEL på dem.

1994-95
I samband med Jeltsins maktövertagande 1993 blir Vita Huset i Moskva beskjutet. Ett renoveringsarbete påbörjas och KAMI som tidigare levererat tak för den ryska regeringen får förtroende igen. TerraPLEGEL läggs på annexen intill Vita Huset.

Sent 90-tal
KAMI inleder ett samarbete med byggföretaget Bouygues Construction. Med säte i Frankrike men kunder världen över blir Bouygues Construction en av KAMI:s viktigaste kunder. De använder TerraPLEGEL på flertalet av deras stora projekt, bland annat en serie om fem lyxhotell på Kuba.

2001
KAMI AB förvärvas av Lafarge Tekkin, senare Lafarge Roofing.

2007-2008
Ny beläggningslinje för tillbehör installeras och elektrostatisk målningsteknik införs.
Lafarge Roofing blir Monier.

2009
EcoVenture AB förvärvar KAMI AB

2012
Nyinvestering av produktionslinje för KAMI TP/VP - trapetsprofilerad plåt för tak och väg

2017
Nyinvestering av produktionslinje för KAMI Classic - vårt moderna och populära klicktak

2019
Automatisering av produktionslinjerna KAMI TP/VP och KAMI Classic - ökad kapacitet och förbättrat emballage

By Formsmedjan. Powered by YAGO.