Hoppa till innehållet

Fra Luleå 1976 til i dag

KAMI Historien

Luleå Tekniske Høgskole, 1976; Professor Krister Källström, docent Bo Ekmark og sivilingeniør Per-Olov Nilsson jobber på institusjonen for Material og bearbeidingsteknikk. Med fokus på pressforming av blikk drømmer de om å føre utviklingen fremover. Turene er mange; de prøver seg frem, drar seg i håret og smiler for hvert fremskritt de gjør og til slutt finner de en teknikk for kostnadseffektiv fremstilling av presseverktøy. De forstår at de er på sporet av noe riktig bra og velger å satse.

De bestemmer seg for å starte et firma og under oppstarten finner de et konkursbo i Kalix, Hema industrier. De får mulighet til å kjøpe inventaret, det vil si maskiner og produkter, og gjør det. Blant produktene finnes blant annet den  Blant produktene finnes blant annet den tippbare snøskuffa Hema-tippen. Per-Olov sier opp seg fra Luleå Tekniske Høgskole (LTH) og danner, samt går inn som adm.dir. for Kalix Mekaniska Industrier, forkortet til KAMI, mens Krister og Bo blir værende i jobben på LTH for å kunne føre utviklingen videre. KAMI leier inn seg i lokaler i Kalix og virksomheten tar til.

Til herrenes fordel er vinteren -76 snørik og KAMI får en flygende start. Hema tipperne går ut som smør i solskinn og de lykkes med å gå rundt med svarte tall allerede i sitt første år. I 1977 bestemmer de seg for å vende tilbake til sin grunnidé og satser derfor videre på presseteknikken. På LTH har de siden tidligere laget verktøy for å lage fasadekassetter i stål og tar opp det igjen.

På slutten av -77, innser KAMI at markedet for fasadekassettene er begrenset og at det går med mer stålplate til tak enn fasade. Isteden forsøker de finne en smart takløsning og utviklingen ved LTH tar fart. De lykkes med å utvikle pressteknikken til strekkpressteknikk og gjennom det skaper de tegllignende blikk i lange lengder. Strekkpressteknikken gir dessuten produktene en meget høy  styrke. Parallelt skjer en lignende utvikling i New Zealand, men de jobber med kort blikk. KAMI forstår enda en gang at de er på sporet av noe riktig bra; de kaller det tegllignende blikket PLEGEL og søker patent i strategiskt utvalgte land.

I 1978 drar produksjonen i gang. KAMI bestemmer seg for å kjøre på selv, men det drøyer ikke lenge før de blir oppvartet.  Mataki som har forstått verdien i  PLEGEL, hører av seg og vil markedsføre og selge produktene i Sverige. De gjør en veldig bra jobb; KAMI får stor plass både i nasjonal såvel som internasjonal media.PLEGEL blir en sensasjon på markedet.

Kort tid etter får KAMI oppvartning av det  japanske firmaet  Sumotomi,  som hadde lagt merke til dem i media. De konstaterer at KAMI betyr gud på japansk og tilbyr seg å bli lisensagent. De håndhilser og  Sumotomi får eneretten som lisensagent på alle utenomeuropeiske markeder. Første lisentager blir det japanske firmaet Kawasaki Steel, til dem leverer  KAMI maskiner, verktøy og kunnskap for at de skal kunne produsere PLEGEL. Deretter formidler  Sumotomi lisenser til firmaer  i Australia, Malaysia, Sydafrika, Venezuela og  USA. KAMI går som et tog, men nøyer seg ikke med det.

Etter flere år med iherdig arbeide og et flertall av prøveforsøk, lykkes KAMI å ta PLEGEL  til ennå større høyder. I 1984 kommer videreutviklingen TerraPLEGEL,  som tar markedet med storm. TerraPLEGEL har til forskjell fra din forgjenger,  en sandbelagt overflate for å etterligne betongtegloverflaten enda mer. TerraPLEGEL belegges også etter profilering og pressing, noe som gir dekkede klippekanter og en meget solig belegging. Siden da er  TerraPLEGEL KAMI’s mest populære tak og ligger i dag på alt fra svenske vallaer til luksushotell og residens verden over.

I 1992 introduserte KAMI PlusPLEGEL på markedet. Den er, i likhet med TerraPLEGEL belagt etter profilering og pressing men har ingen sandbelegg. Samme fordeler med dekkede klippekanter og en meget solid belegging men med en blankere, noe strukturert overflate.

Produktutviklingen i nært samarbeide med underleverandører, fortsetter. Malingssystem forbedres og produktene får enda bedre belegg med økt motstandsdyktighet og bedre ripefasthet.

Under 2000-tallet ble KAMI AB eid av Lafarge, senere Monier. Perioden var preget av høy eksportinnretning med leveringer til bl.a Russland, Cuba, Nigeria, Japan og UK. Nærværet er høyt i store deler av verden og produktene er ettertraktede.

Beleggteknikken utvikles videre med bedre kontroll av sjikttykkelse, samt mindre miljøpåvirkning.  Elektrostatisk maleteknikk erstatter konvesjonell teknikk med forbedret kantomslag og redusert miljøpåvirkning som følge. Separat belegglinje for tilbehør installeres og forbedres produktkvaliteten ytterligere.

I 2008 kommer finanskrisen og i 2009 selges KAMI til  EcoVenture AB. Nå er KAMI AB atter igjen i privat eie. Eksportinnretningen minsker og fokus legges atter på hjemmemarkedet og de Nordiske landene. Egne selgere ansettes og en stor del av organisasjonen fornyes. Underskudd vendes til overskudd, markedsandelene øker atter i Norden og investering i produksjonslinje for trapesprofilering gjennomføres. Dette er fortsatt tilfellet i dag og  KAMI ser en lys fremtid foran seg.

Enda i dag er KAMI alene i verden om å produsere sandbelagt  blikk i lengder opp til 6,5 meter. Produktene har samme utseende og form i dag som under 80-tallet, men har under årene gjennomgått et flertall utviklingssteg som sammen med stekkpresseteknikken gir produktene deres utmerkte styrke og motstandsdyktighet.  Med kontinuitet som stikkord synes vi at tak skal holde lenge og at man skal kunne komplementere sitt eksisterende tak ved behov. Det kan du gjøre med våre teglprofilerte ståltak som har vært på markedet i flere årtier.


Historiske anekdoter

1984
TerraPLEGEL introduseres på markedet.

Sent 80-tall
KAMI innleder et samarbeid med en spansk produsent av mobile hjem og leverer TerraPLEGEL til dem. De mobile hjemmene kom siden til å selges over hele Europa.

1992
Produktsortimentet utvides med PlusPLEGEL som ble videreutviklet fra TerraPLEGEL.

1994-95
Den russiske regjeringen bygger bostedsområder for sine ansatte. Villaene skal prydes med markedets beste tak og  KAMI får oppdraget med å levere og installere  TerraPLEGEL på dem.

1994-95
I samband med Jeltsins maktovertagelse i 1993, blir det Hvite Huset i Moskva beskutt. Et renoveringsarbeide påbegynnes og  KAMI, som tidligere har levert tak til den russiske regjeringen, får tilliten igjen. TerraPLEGEL legges på annekset intill det Hvite Huset.

Sent 90-tall
KAMI innleder et samarbeide med byggefirmaet Bouygues Construction. Med sete i Frankerike,  men med kunder verden over, blir Bouygues Construction en av KAMI’s viktigste  kunder. De bruker TerraPLEGEL på flertallet av deres store prosjekter, blant annet en serie av fem luksushotell på Kuba.

2001
KAMI AB erverves av Lafarge Tekkin, senere Lafarge Roofing.

2007-2008
Ny beleggningslinje for tilbehør installeres og elektrostatisk malingsteknikk innføres.

Lafarge Roofing blir Monier.

2009
EcoVenture AB erverver KAMI AB

2016
KAMI AB starter KAMI Ltd i UK.

By Formsmedjan. Powered by YAGO.